Side:
HISTORIE

Startside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE 
Lund Svømmeklubb  


Starten  

I 1967 ble den nye sentralskolen på Moi åpnet med flunkende nytt 12,5 metersbasseng. Ett av de få i distriktet og enormt populært. Lund svømmeklubb skal allerede ha vært i gang fra første året, men vi finner lite skriftlige kilder. Men som med så mye annen idrettsaktivitet på Moi hadde Arne Thunheim en viktig finger med i spillet de første årene.

Dette året fikk også klubben hjelp av elitesvømmeren Inger Johanne Alvstad, tidligere norgesmester i butterfly, med trening. Hun var ansatt på Lundheim Folkehøgskole.

En annen lærer på Lundheim, Laila Kaasa, skal også ha trent svømmere i den første perioden. Med andre ord en veldig god start. I og med det var så få basseng i distriktet, gikk det heller ikke få år før klubben begynte å hevde seg på resultatlistene. I 1971 ble Jarl Martinsen ansatt som fritidsleder på Moi. Han var med når det manglet folk eller når stevner skulle arrangeres. Martinsen spilte en viktig rolle når det gjaldt aktiviteter for ungdom fram til 1973 da han flyttet til Gjesdal. Den nye barne og ungdomsarbeideren, Frode Nilsen, hjalp også til da Martinsen flyttet.

 


Styreprotokollens
framsideFra 1973 finnes det styreprotokoller for Lund Svømmeklubb. Karl Melkeraaen ble formann i 1974. I 1973 – 76 var Sigve Navrestad hovedtrener og ”primus motor”  for LSK som hadde stor aktivitet med trening tre dager i uka. Stig Hove og Ingrid Navrestad var hjelpetrenere.

Gunvor Navrestad og Berit Andreassen var fremragende svømmere som hevdet seg på topp i distriktet. På enkelte lokale stevner tok LSK de fleste medaljene. I mars 1975 ble Jørpeland svømmeklubb invitert på treningsstevne/ weekend på Moi. De ble innlosjert privat. Lundsvømmerne gjorde nesten rent bord. Det hører med til historien at Lundsvømmerne ikke ble invitert tilbake.

Svømmeren Ingrid Navrestad tegnet logo for klubben ( stuperen ). Hun sørget også for å lage blå, artige hatter slik at Lundsvømmerne var lett synlige på stevner. Slike morsomme påfunn skaffet svømmerne en fin pengepremie i folketoget 17. mai. Pengene kom godt med i klubbkassen. Ellers var kakelotteriene hovedinntekten for klubben.

Resultatlister fra 1975

Bilde av "Stuperen"


Fra 1976 – 82  var Einar Haukalid hovedtrener og gjorde en kjempeinnsats. Hjelpetrenere var Stig Hove, Rolf Karlson og Harry Skulevold. De fire svømmeklubbene Lund, Egersund, Nærbø og Ålgård utviklet et godt samarbeid og møttes ofte til lokale stevner. Disse klubbene var relativt jevnbyrdige, og det årlige førjulsstevnet i Egersund ble en tradisjon. Klubben var inne i en glansperiode i 79/80 med tre grupper fordelt på flere kvelder i uka. Noen i elitegruppa trente også i Egersund. Nå begynte en del av de beste virkelig å legge ned timer og meter i svømmehallen. De beste svømte på det meste rundt 10000 meter i uka!  

Det har ofte vært vanskelig å få fatt i instruktører. Einar Haukalid sluttet i 1982 etter flere år, og klubben lå nede inntil Gunvor Navrestad og Åsa Navrestad overtok treningene. I 1984 overtok Sigve Navrestad, og siden kom Bernt Ihlen og ble til ut 1987.

 

Klubb bilde 1977


Intervju med 
Haukali 1979 


Klubb bilde 
(ukjent årstall)

12 meters klubber  

I 1985 kom problemet da mange svømmere sluttet. Det ble organisert en ”plaskeklubb” og drevet verving blant 4.-6. klassinger for å bygge opp klubben igjen, og det lyktes. Styret var en tid ikke fulltallig, men så kom det nye foreldre med.

I 1986 sluttet klubben å delta i de store stevnene på grunn av de dårlige treningsforholdene; det vil si 12 meters basseng. De tok kontakt med andre klubber med så kort basseng, som Ålgård, Kvinesdal og Nærbø, og konkurrerte med dem.

I 1987 ble Stein-Otto Alm og senere Anne Lill Høien trenere, og året etter var også Øyvind Navrestad med.

I 1988 tilspisset situasjonen seg. Krav om et større svømmebasseng i forbindelse med planene om en ny idrettshall ble luftet i avisene. Belastningen på bassenget var nå blitt så stor at kloringsanlegget stod på maksimum ytelse. I tillegg til dette kom kommunen med forslag om å stenge bassenget for å skjære ned på utgiftene. Til tross for at de ytre forholdene ikke lå tilstrekkelig til rette for Lundsvømmerne, deltok de på stevner i Egersund, Flekkefjord og Sola med mange flotte resultater. Det ble også arrangert klubbmesterskap der vandrepokal og flittighetspokaler ble delt ut.

Høsten 1988 ble enda vanskeligere for Lundsvømmerne. Bassenget ble delvis stengt, fordi det var problemer med renseanlegget. Kommunen støttet klubben med 5000 kroner, slik at de kunne reise til Sira for å trene en gang i uken. Dette tærte på økonomien, og det sammen med vanskelige treningsforhold gjorde at Lundsvømmerne uteble fra stevner resten av året.

Våren 1989 lysnet det og klubben deltok med 14 svømmere på et stevne på Ålgård. De imponerte med gode resultater.

I 1990 økte klubben samarbeidet med Kvinesdal og Lyngdal som også hadde 12,5 meters basseng. De tre klubbene hadde tre stevner hver sesong, og utarbeidet egne regler for disse.

Klubb bilde 1980


Klubbens trofaste styremedlemmer - Sissel og Marit

Klubb bilde 1988


Krav ny svømmehall (1988)


De vanskelige 90-årene  

1990-årene ble ujevne. Ny trener ble engasjert, Bjørn Tore Sandsmark. En tid så det ut som om klubben bare kunne bruke bassenget onsdagskveldene, men med trussel om å nedlegge klubben ble den gamle ordningen beholdt.

Klubben hadde i årevis klart seg med penger ved å holde et stort kakelotteri og forskjellige liknende tiltak. I 1991 ble det holdt foreldremøte der økonomien ble diskutert; få medlemmer og ikke kommunalt tilskudd. Det ble opplyst at de største utgiftene var trenerlønn, pokaler og kontingent til kretsene. Bassenget var stengt i desember og januar.

Ved sesongavslutning i mai 1992 hadde klubben bare 17 medlemmer, men ifølge avisomtalene var svømmeresultatene bra. Glenn Østrem hadde vært trener i ett år, og nå kom Mariann Eike som ny og holdt på i to år.

I 1993 ble kontigenten økt til 200 kroner, og likevel økte medlemstallet. Det var 35 aktive fra 11-16 år, blant disse var det også noen fra Hovsherad. To trenere var i arbeid, Eva Tone Berentsen fra Egersund, og Mariann Eike. I denne perioden ble det arrangert trenings/ bli kjent helg med overnatting. Svømmerne deltok også på et stevne i Kvinesdal med bra resultater.

1995 begynte uten formann, men styret klarte brasene uten. I april stilte 15 av 35 medlemmer i klubbmesterskapet. Høstsesongen begynte med 39 svømmere. Fra oktober ble John Olav Moi trener.

Først i 1997 får klubben ny leder, Magnus Flatestøl, men det er med forbehold. ”Postmann/leder” står det i protokollen, men nå blir styret fulltallig.

Kjetil Hammerslund blir trener i august 1998, og holder på til julen 99. Da er det igjen bare 15 medlemmer og trening en gang ukentlig. Klubbmesterskapet må sløyfes.         

 
Nytt krav til ny svømmehall (1992)


Trives tross visse vansker (1994)

Klubb ”på is”           

Klubben gikk inn i 2000 for å bli ”lagt på is”. Bare fem betalte kontigenten i januar, og bare to møtte til trening. I september ble det satt inn annonse i Agder med innbydelse til å bli medlem, og det lykkes. I november var det 15 medlemmer, og Kjetil Hammerslund var tilbake fra militærtjeneste og tok fatt som trener. Han holdt på til sommeren 2001.

Høsten 2001 startet Arild Lie og Vidar Gursli opp som trenere. Medlemstallet var lavt med bare 13 svømmere.

 

Framgang 

Høsten 2002 startet klubben opp med Anne Lill Høien som leder, og Arild Lie og Merethe Fauskanger som trenere. Alle tre hadde svært lang fartstid både som aktive svømmere og trenere. Det hadde nå lykkes å få med hele 27 aktive svømmere. Klubben gikk godt og deltok i flere stevner utenbygds, blant dem fire karusell-konkurranser.  

I dag er det Bjørn Harry Ulvang som har lederklubba som han overtok i 2005. Under Bjørn-Harry sin ledelse fikk klubben egen nettside i 2006.
Den aktive og idrettslige framgang fortsetter, og klubben telte 50 medlemmer i 2007, med  svømmere som hevder seg godt med de beste i Rogaland. I 2008 ble det tatt flere kretsmesterskapsmedaljer. Aktiviteten og framgangen er et klart resultat av en aktiv og langsiktig plan for organisering og tilrettelegging. Trivsel og sosiale aktiviteter har også vært en viktig nøkkel til suksess i denne perioden.
 

Klubb bilde 2005

Nye klubbdrakter 2005Resultat klubb mesterskap 
mai 2006

Ny epoke!

Høsten 2008 meldte LSK seg inn i Norges svømmeskole og startet svømmekurs for barn fra 6 år og oppover. Dette ble umiddelbart en suksess, og førte klubben til nye høyder. I 2011 bruker klubben alt som er av ledig bassengkapasitet og gir kurs og svømmeopplæring til 150 barn. I samarbeid med kommunen, skolene, og Sana gir svømmeklubben svømmekurs/opplæring til utvalgte skoleklasser og innvandrere. 
 

 

Kampen om nytt basseng!

Etter å ha drevet skolebassenget på dispensasjon i flere år fikk kommunen kniven på strupen, og måtte finne en løsning på bassengsituasjonen. Dette ble et politisk spill som varte i nærmere 2 år. Forslagene var alt fra å renovere det gamle skolebassenget til å bygge et større skolebasseng (16,5m) og opp til å bygge helt nytt 25 m basseng med tribuner og skytebane i underetasjen. Lenge lå det an til at flertallet i kommunestyret ville gå for renovering eller bygging av nytt 16,5 meters basseng.

Med svømmeklubben i spissen ble det av Bjørn-Harry Ulvang og enkelte andre politikere og organisasjoner startet en intens kamp med lobbyvirksomhet, underskriftskampanje, bruk av media, informasjonsstand, etc. med mål om å få flertall for ny 25 meters svømmehall. Arbeidet ga resultater og den 17.02.2011 vedtok kommunen at det skulle bygges 25 meters basseng, men saken var ikke over med dette.

Nå kom næringslivet på banen og lovet å støtte prosjektet med 11 mill kr dersom svømmehallen ble bygget som en flerbrukshall og plassert ifm. NorDan hallen. Dette ble behandlet og vedtatt av kommunestyret den 14.04.2011.

7. juni 2011 la Anniken Huitfeldt ned grunnsteinen til den nye flerbrukshallen som skal stå ferdig i løpet av 2013.

Sv?mmehall 7

Flertall for flerbrukshall