Startside

                                        

NYHETER 2008-2009:

15.09-09 BASSENGLØSNING.
10. september holdt aksjonsgruppen for nytt basseng 20 min. foredrag for kommunestyret i Lund, samt delte ut 1004 UNDERSKRIFTER til støtte for nytt badeanlegg i Lund. Se avisomtale her.

Aksjonsgruppen har holdt en høy profil den senere tiden:

 • 24/8-09 ble det holdt foredrag for næringsforeningen og kommunens
  politikere - av de 65 inviterte var det ca 40 som møtte.

 • 26/8-09 ble det sendt ut informasjon og underskriftsskjema for støtteerklæringer til ny bassengløsning i Lund. Dette ble sendt til alle husstanderne i Lund.

 • 29/8-09 ble aksjonsgruppens underskriftskampanje sparket i gang med
  stand på MEGA. Det var en utrolig god og positiv respons fra de mange
  hundre som passerte denne standen.

 • 1/9 til 5/9-09 ble det gjennomført døraksjon i hele kommunen for å samle inn underskrifter. Det ble samlet inn 1004 underskrifter - Dette er ny rekord for en underskriftskampanje i Lund.

 • 10/9-09 ble det holdt et 20 minutters foredrag for kommunestyret i Lund. Samtidig ble de 1004 underskriftene overrekt kommunens ordfører.

Mer info om kommunens bassengløsning finner dere her.
_______________________________________________________

17.08-09 SVØMMEKURS HØSTEN 2009.
Da er ferien over og nye sesong står for døren. Høstens kurs er allerede planlagt og starter opp 14. september, og 02. november. Les mer om høstens kurs her.

Denne sesongen har vi en finnere inndeling på våre kurs slik at den enkelte elev lettere skal kunne finne kurs som passer nettopp han eller henne.
Sesongens kurs er også annonsert på internett. Dette er gjort via en portal som heter tryggivann.no. Dette er en internettportal som er laget for påmelding og administrasjon av svømmekurs i Norge. Lund Svømmeklubb ønsker at påmelding til høstens kurs skjer via nevnte portal. Mer info finner dere på http://www.tryggivann.no .
_____________________________________________________________

17.08-09 NY MEDIAOMTALE VEDR. BASSENGLØSNING.
17/8 Skriver Dalane Tidene følgende - se her.

______________________________________________________________

02.07-09 SVØMMEAKSJONEN 2009.
Svømmeaksjonen 2009 nærmer seg nå slutten. Gjennomføring har gått veldig bra, og mange barn har lært mye i løpet av disse ukene.
Her er en liten historie om en av våre deltakere.


I mandagens utgave av Agder (29/6-09) fikk vi følgende omtale - se her.

Ellers ønsker vi alle våre deltakere en riktig god badesesong.
_______________________________________________________

21.06-09 SVØMMEAKSJONEN 2009.
Lund svømmeklubb fikk til slutt tildelt 3 kurspakker gjennom svømmeaksjonen 2009, og vil dermed gi kurs til 40 elever i uke 25 - 27. Det første kurset (uke 25) er allerede gjennomført. Her hadde vi 10 elever (stort sett fra 1 og 2 kl) der alle gjorde stor framgang i sin mestring av vannet. Noen dykket for første gang , mens andre tok sine første svømmetak. Både foreldre og lærere bekrefter den store framgang som elevene har hatt på dette uke kurset. Vi fortsetter med kursing av 30 nye elever de neste 2 ukene.
________________________________________________________     


20.06-09 FRAMTIDIG BASSENGLØSNING I LUND.

Lund Svømmeklubb sin anmodning om å utsette et bassengvedtak på kommunestyremøte torsdag 11/6-09 ble av politikerne tatt til etterretning. Dette ble i hovedsak gjort for at en løsning til 16,66 meters basseng skulle kunne utredes.
Uten klubbens inngripen i denne saken hadde det sannsynligvis blitt vedtatt en rehabilitering av dagens 12,5 meters basseng siden Arbeiderpartiets forslag til 25 meters basseng ikke hadde flertall i kommunestyret.
 
Det var fornuftig av politikerne å utsette et vedtak slik at bedre løsninger kan evalueres, men skuffende at det ble sperret for nybygg. LSK har store problemer med å forstå hvordan ansvarlige politikere kan gå inn for å utelukke videre arbeid med en ny 25 meters svømmehall når vi vet at ikke alle steiner er snudd og at den optimale løsningen fortsatt mangler. Det er uheldig at arbeidsgruppen som jobber med dette blir pålagt begrensninger som kan forspille en optimal løsning.

Enda mer uforståelig er det at ikke brukerne blir tatt med i bassenggruppen, eller tatt med på høringer, eller brukt som faglige referansegrupper i den videre utredningen. Venstre sitt forslag om å ta med brukerne ble nedstemt, eller rettere sagt avvist av autoriteter. Både Norges svømmeforbund og andre fagpersoner innen prosjektarbeid finner det helt uforståelig at ikke brukerne blir tatt med i en faglig bassenggruppe.

Svømmeklubben tror helt klart at den manglende vilje til å ta med brukeren i prosjektutredningen, samt kommunens manglende vilje til å involvere alternative arkitekter / entreprenører i prosjektet har ført til både middelmådige løsninger og sviktende engasjement i saken. En mindre ekstrakostnad til alternativ utredning fra annet arkitektfirma kan fort føre til million innsparinger grunnet alternative løsningsmetoder.

Siden brukerne ikke har blitt tatt med i prosjektet har vi fått et sviktende engasjement, og Arbeiderpartiet gått glipp av mange gode ambassadører for saken. Flere ambassadører, større mediadekning, bedre utredninger, etc. ville ha økt ja-sidens muligheter til et flertall for nytt basseng.

Bassengsaken går nå inn i sluttfasen og skal sannsynligvis avgjøres på neste kommunestyremøte. I denne forbindelsen vil vi bare oppfordre våre medlemmer om å legge press på alle kjente politikere med en klar melding om at vi ønsker en annen bassengløsning enn det vi har i dag - en løsning som er dekkende for kommunens og brukernes behov, samt en løsning som er moderne i henhold til den tiden vi lever i. En forlengelse av dagens basseng bør være et minimumskrav.

Avisomtaler:
* Agder 5/6-09
* Agder 10/6-09
* Agder 12/6-09
________________________________________________________________


26.05-09 RESULTATER OG BILDER
              FRA ÅRETS KLUBBMESTERSKAP.

                  Se her.
________________________________________________________

20.05-09 BILDER FRA 17.MAI.

Se bilder fra folketoget her.
_______________________________________________________________

16.05-09 LUND SVØMMEKLUBB DELTAR I 17. MAI TOGET.
NB!
Lund Svømmeklubb vil støtte opp med deltakelse i årets folketog 17. mai.
Alle lag og foreninger har blitt oppfordret til å delta i folketoget.
Jorunn Sandsmark har påtatt seg ansvaret for å arrangere et opplegg for Lund Svømmeklubb i denne forbindelse. 

Vi forventer at alle klubbens medlemmer deltar under LSK sin fane i folketoget 17. mai.
________________________________________________________

 

16.05-09 SVØMMEAKSJONEN 2009.
Lund svømmeklubb har fått tildelt 2 kurspakker gjennom svømmeaksjonen 2009, og vil dermed gi kurs til 25 elever i uke 25 - 27. Klubben håper å få 1 eller 2 ekstra kurspakker. Vi oppfordrer ildsjeler og andre som ønsker svømmekurs til kommunen om å søke svømmeaksjonen 2009 om kurspakker som kan legges til denne kommunen. For mer info se her.

Kursene går over 5 dager (1 1/2 til 2 timer hver dag) i uke 25, 26, eller 27.
Kurset vil bestå av praktisk svømmeopplæring + praktisk og teoretisk opplæring i båtvetsregler, livredning, farer ved vann, etc. Kursene er for barn i alderen 5 til 10 år. Gjerne kontakt Bjørn-Harry Ulvang tlf. 48990785 for mer info.
________________________________________________________     


16.05-09 POSITIV AVISOMTALE FOR LSK.
Onsdag 15. april fikk LSK følgende avisomtale i Agder. Se avisomtalen her.
__________________________________________________

08.05-09 SESONGAVSLUTNING 27. MAI.

Se info her.

__________________________________________________

03.05-09 KLUBBMESTERSKAP 25. MAI 2009.

Se innbydelse her.
_________________________________________________________


03.05-09 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEN 27. MAI 2009.

Se innkallingen her.
Saker som fremmes for årsmøte vil bli offentliggjort her.

__________________________________________________________

04.04-09 RESULTATER FRA KARUSELLSTEVNE
I MANDAL DEN 29/3-09.

Se resultatlisten her.
__________________________________________________________

10.03-09 REKRUTTSTEVNE PÅ KLEPP 22/3-09.

Se innbydelse her.
____________________________________________________

10.03-09 KARUSELLSTEVNE I MANDAL 29/3-09.

DETTE HÅPER VI AT ALLE SVØMMERNE BLIR MED PÅ.
Se innbydelse her.
__________________________________________________________

01.03-09 RESULTATER FRA KM ROGALAND 1/3-09.
LSK sine svømmere gjorde en glimrende innsats under KM Rogaland 2009.
Se resultatlisten her.

__________________________________________________

17.02-09 RESULTATER FRA RIL-SVØM 15/2-09.

Vi gratulerer Snorre og Bjørnar med fine plasseringer på dette stevnet.
Se resultatlisten her
.
___________________________________________________________


09.02-09 RESULTATER
FRA KARUSELLSTEVNE I FLEKKEFJORD 7/2-09.

Se resultatlisten her.

PS! Resultatbørsen er også oppdatert med de nye tidene. Se her.
___________________________________________________________

28.01-09 REKRUTTSTEVNE PÅ BRYNE 14/2-09.

Se innbydelse her.
___________________________________________________________

28.01-09 KARUSELLSTEVNE I FLEKKEFJORD 7/2-09.

DETTE HÅPER VI AT ALLE SVØMMERNE BLIR MED PÅ.
Se innbydelse her.
____________________________________________________

27.01-09 OPPSTART SVØMMEKURS.

Se oppsett og gruppeinndeling for våre svømmekurs som starter
fredag 6. februar. Se her.
___________________________________________________________

27.01-09 OBS!! OBS!! - Nye svømmetider.

Fra og med 1/2-09 er det nye svømmetider og gruppeinndelinger.
Se mer info her.

____________________________________________________________

06/01-09 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

Klubbens vedtekter må korrigeres iht nye krav til vedtekter fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF).

Her følger et sett med gamle vedtekter, og et sett med forslag til nye vedtekter. Dersom det ønskes endringer på foreliggende forslag må dette meldes styret snares og senest innen lørdag 10 januar. Eventuelle forslag til endringer vil bli lagt ut og kunngjort på klubbens nettside (www2.alms.no) innen kl 2400 den 10. januar.

Les hele innkallingen her.

Vel Møtt!
____________________________________________________________

06.01-09 NYE SVØMMEKURS VÅREN 2009.
Fredag 6. februar starter LSK nye svømmekurs for barn
fra 1. klasse og oppover.
Kursene er tiltenkt barn som ikke er svømmedyktige eller klare for ordinær teknikk og svømmetrening i klubben. Det forventes stor deltakelse på disse kursene noe som kan føre til ventelister. Kursene blir gjennomført av autoriserte instruktører og gjennomføres i henhold til Norges Svømmeskole sin læreplan for svømmeopplæring. For mer informasjon om våre kurs se eget skriv her.
___________________________________________________________

11/12-08 JULEAVSLUTNING.
Onsdag 17. november blir det juleavslutning der svømmerne får frilek i bassenget fra kl 1800 til 1845. Deretter blir det Pizza, brus, kaker, etc. + leker i gymsalen.
Se info skriv her.
____________________________________________________________

11/12-08 RESULTATER FRA JULESPRINTEN 2008.
Bjørnar Ulvang var eneste deltaker fra Lund på dette stevnet. Bjørnar gjorde en glimrende innsats og satte ny personlige rekorder på både 50m Bryst og 50m Fri. Den nye tiden på 50m fri (28,78) holdt til en fin 4. plass. Dessverre ble tiden på 50m Bryst (36,88) ikke godkjent grunnet teknisk feil, noe som var svært skuffende siden tiden var årsbeste i Rogaland for yngre junior.
Se hele resultatlisten her.
Resultatbørsen er oppdatert med de nye tidene.
___________________________________________________________     
 

11/12-08 RESULTATER FRA REKRUTTSTEVNE PÅ BRYNE.

LSK hadde med 2 deltakere som gjorde en glimrende innsats på dette stevnet. VI GRATULERER. Se resultatene her.
Resultatbørsen er oppdatert med de nye tidene.
____________________________________________________________

4/11-08 INVITASJON TIL KARUSELLSTEVNE I FARSUND.

Se invitasjon her.

______________________________________________________

4/10-08 OPPDATERT INFO FOR SESONGEN 2008/2009.

Aktivitetskalender, Terminliste og informasjonshefte for sesongen 2008/2009 er nå oppdatert. Se i menyen til høyre.
_____________________________________________________________


4/10-08 HØSTFERIE.

NB!! DET BLIR IKKE TRENING I HØSTFERIEN (uke 41).
______________________________________________________________


15.09-08 OBS!! OBS!! - Nye svømmetider.

Fra og med 15/9 er det nye svømmetider og gruppeinndelinger.
Se mer info her.

______________________________________________________________
12.09-08 OPPSTART SVØMMEKURS.

Se oppsett og gruppeinndeling for våre svømmekurs som starter
mandag 15. september. Se her.
_______________________________________________________________

29.08-08 SVØMMEKURS.
Mandag 15. september starter LSK svømmekurs for barn
fra 1. klasse og oppover.
Kursene er tiltenkt barn som ikke er svømmedyktige eller klare for ordinær teknikk og svømmetrening i klubben. Det forventes stor deltakelse på disse kursene noe som kan føre til ventelister. Kursene blir gjennomført av autoriserte instruktører og gjennomføres i henhold til Norges Svømmeskole sin læreplan for svømmeopplæring. Det vil bli avhold kurs over 3 trinn der opplæringen vil gå fra vanntilvenning til svømmedyktig. Hvert kurs blir på 16 x 40 min. og vil koste 750 kr pr elev.
Kursene blir avhold høsten 2008 og våren 2009. Etter å ha bestått det 3. kurset vil elevene få tilbud om å fortsette som medlemmer i svømmeklubben med aktiv trening uansett alder. (I dag er det slik at du må gå i 4. klasse og være svømmedyktig for å kunne delta på klubbens ordinære treninger). For mer informasjon om våre kurs se eget skriv her.

________________________________________________________________

23.08-07 SESONGSTART 2008/2009
Onsdag 27. august starter vi første trening etter ferien.
Vi ønsker både gamle og nye svømmere velkommen. 
Spesielt håper vi at mange nye rekrutter fra 4. og 5. klasse kommer.
Se skriv om sesongstart her.
Skriv med kort info om Lund Svømmeklubb sesongen 2007/2008 finner dere her.
________________________________________________________________