Side:
OM KLUBBEN

Startside

 

 

 

 

 

 

 

 

11/11-2011

Lund Svømmeklubb er en aktiv klubb der svømmerne trives godt.
Klubben gjennomfører kurs og aktiv trening for barn og ungdom fra og med 1 klasse. 

Målet vårt er å gi barn grunnleggende svømmeopplæring. Deretter ønsker vi å gi viderekommende utøvere sunn og helsemessig god trening. Konkurransesvømmere vil få nødvendig oppfølgning.


LUND SVØMMEKLUBB.

Klubben gir svømmekurs og trening til ca 150 barn og unge hvert år, og har hatt en sterk vekst de siste årene.

Det er et klart mål for klubben å øke rekrutteringen og medlemmenes ferdighetsnivå. Målet vårt er å gi barn grunnleggende svømmeopplæring. Deretter ønsker vi å gi viderekommende utøvere sunn og helsemessig god trening. Det satses også på en elitegruppe der målet er gjennom langsiktig trening å få utviklet utøvere som kan konkurrere på krets og nasjonalt nivå.

For å oppnå vårt mål om økt rekruttering og forbedret ferdighetsnivå er det viktig at klubben har et aktivt styre, en strukturerte organisasjon, nødvendig trener kompetanse, gode svømme og konkurranse tilbud, samt nødvendige økonomiske og faglige støtte tilbud.

Hvert år legges det ned ca 1500 arbeidstimer i klubben. Det meste av dette er frivillig arbeid uten godtgjørelse. All kontingent og stønad blir brukt på svømmerne og til videre utvikling av klubben (inkl. utstyr og opplæring).

Klubben deltar på en del svømmestevner og setter hvert år opp en terminliste der medlemmene får tilbud om deltakelse på stevner. Dette er stevner med forskjellig ferdighetsnivå og deltakelse er selvfølgelig helt frivillig. Klubben dekker det meste av stevne utgiftene slik at økonomiske elementer ikke skal stoppe svømmerne i å delta. 

Klubben har også en aktivitetsleder som skal drive med inspirasjonsgivende arbeid. I denne sammenheng gjennomføres det flere sosiale sammenkomster hver sesong.